onderdeel van
5559 Logo PerformanceCollective
Als je niet weet waar je naartoe wilt...
Hoe weet je dan of je op de juiste weg zit?
Trendpure
alles onder 1 dak
De weg naar jouw succes

Strategie is zinloos als er geen doelen zijn gesteld. Maar doelstellingen zonder visie hebben ook geen zin. Onze Trend Pure® methodiek bepaalt doelen, geeft richting en zet dit om in concrete jaarlijkse (marketing)activiteiten en budget. Simpelweg door de volgende stappen te doorlopen…

STRATEGIE
De weg naar jouw succes
1. Strategie
 • Missie: het bestaansrecht van de organisatie. Wat motiveert ons? Waar staan we voor?
 • Visie: de toekomstdroom. Welke bijdrage willen we leveren? Waar gaan we voor?
 • Strategie: doelstellingen. Wat willen we concreet bereiken?
 • Marketingplan: uitwerking in concrete (marketing)activiteiten. Hoe gaan we dat doen?
kijken naar de mogelijkheden
2. Middelen
 • Budget: wat is er financieel mogelijk?
 • Tijd: binnen welke termijn?
 • Mensen: wie is er vanuit de organisatie inzetbaar?
 • Materiaal: welke overige middelen zijn er beschikbaar?
MIDDELEN
COMMUNICATIE
de juiste kanalen en boodschap
3. Communicatie
 • Doelgroep: wie moeten we specifiek bereiken?
 • Aanpak: via welke kanalen en met welke boodschap?
 • L.A.E.V: Listing, aanbod, executie en verpakking. De juiste vorm(geving).   
Timing en operationele afstemming is key
4. Operationeel
 • Planning: wie gaat wat doen en wanneer?
 • Randvoorwaarden: waar dienen we rekening mee te houden?
OPERATIONEEL
UITVOERING
PLAN, DO, CHECK, ACT
5. Uitvoering
 • Doen: al het voorwerk zit erop, tijd om te starten.
 • Meten: tussentijds meten of doelstellingen behaald worden.
 • Leren: wat gaat er goed, wat kan beter?
 • Verbeteren: eventuele aanpassingen ten behoeve van het rendement.
aan de slag
Laten we kennis maken.

Meer omzet, een beter imago, naamsbekendheid, meer klanten, deelnemers, nieuwe medewerkers, of ...? Laten we samen jouw vraagstuk verkennen!