Strategie is zinloos als er geen doelen zijn gesteld. Maar doelstellingen zonder visie hebben ook geen zin. Onze Trend Pure® methodiek bepaalt doelen, geeft richting en zet dit om in concrete jaarlijkse (marketing)activiteiten en budget. Simpelweg door de volgende stappen te doorlopen

1. Strategie

De weg naar jouw succes

 • Missie: het bestaansrecht van de organisatie. Wat motiveert ons? Waar staan we voor?
 • Visie: de toekomstdroom. Welke bijdrage willen we leveren? Waar gaan we voor?
 • Strategie: doelstellingen. Wat willen we concreet bereiken?
 • Marketingplan: uitwerking in concrete (marketing)activiteiten. Hoe gaan we dat doen?

2. Middelen

Na de richting en doelstellingen kijken we naar de mogelijkheden

 • Budget: wat is er financieel mogelijk?
 • Tijd: binnen welke termijn?
 • Mensen: wie is er vanuit de organisatie inzetbaar?
 • Materiaal: welke overige middelen zijn er beschikbaar?

3. Communicatie

Doelstellingen + beschikbare middelen + de juiste kanalen en boodschap = succes

 • Doelgroep: wie moeten we specifiek bereiken?
 • Aanpak: via welke kanalen en met welke boodschap?
 • L.A.E.V: de juiste vorm(geving).   

4. Operationeel

Timing en operationele afstemming is key

 • Planning: wie gaat wat doen en wanneer?
 • Randvoorwaarden: waar dienen we rekening mee te houden?

5. Uitvoering

Plan, do, check, act!

 • Doen: al het voorwerk zit erop, tijd om te starten.
 • Meten: tussentijds meten of doelstellingen behaald worden.
 • Leren: wat gaat er goed, wat kan beter?
 • Verbeteren: eventuele aanpassingen ten behoeve van het rendement.

Jij vertelt wat je wilt bereiken, wij denken mee hoe daar te komen. Of nemen alles uit handen, als je dat liever wilt. Hoe dan ook, jij bent en blijft in control op het gebied van marketing en communicatie.

Wat is ons vertrekpunt?

Kom een keer vrijblijvend langs voor een kop koffie of thee en ontdek wie we zijn en hoe we werken.  

Op de hoogte blijven?
Mijnsheerenland

Raadhuislaan 6
3271 BT Mijnsheerenland

Rotterdam

Lichtenauerlaan 114-120
3062 ME Rotterdam